Profil společnosti

IMG_0085Společnost PLAST komplet s.r.o. vznikla v roce 2008 jako firma s úzkou specializací pro likvidaci a využití plastových odpadů separovaných z průmyslových zdrojů. Firma disponuje technologií pro kontejnerovou dopravu v rámci svozu odpadů a recyklaci plastů – drcení, mletí, separace kovů s následnou  možností regranulace vybraných druhů plastů. Technologie umožňuje zpracování tuhých i fóliových odpadů. Nedílnou součástí firmy je i obchodní činnost s plastovými drtěmi a regranuláty  na tuzemském i zahraničním trhu. Za rok 2011 firma zobchodovala cca 2 000 t plastových materiálů. V roce 2015 firma PLAST komplet s.r.o. rozšířila svoje spektrum působnosti o svoz, zpracování a využití komodit odpadů papír, lepenka a dřevěné obaly.

Firma PLAST komplet s.r.o. má sídlo v ulici Jiráskova 1270, 530 02 Pardubice, přičemž veškerá zpracovatelská činnost probíhá na provozovně v Bezděkově 103.